Ny bestyrelse valgt

På repræsentantskabsmødets mødet blev der valgt ny bestyrelse.

Der var valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
– Peter Holbech Andersen, modtager ikke genvalg.
– Claus Peter Nielsen, modtager genvalg

Da Peter Holbech Andersen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, var der en ledig plads. Bestyrelsens mange årig suppleant Hanne Appel havde valgt at stille op til bestyrelsen, og blev valgt. Stort tak til Peter Holbech Andersen for den store indsats i bestyrelsen, og ikke mindst som næstformand.

Claus Peter Nielsen blev genvalgt

Da Hanne Appel blev valgt ind i bestyrelsen, og derfor ikke modtog genvalg som suppleant, var denne post ledig. Her tilbyd Jesper Bøgild Pedersen (formand for GO – Gymnastik Odder) sig, og blev valgt.

Stort tillykke med valget til både Hanne Appel , Claus Peter Nielsen og Jesper Bøgild Pedersen.

Bestyrelsen har valgt at supplerer sig med Thomas Weifenbach Jensen, som til dagligt er direktør på Montra Odder Parkhotel. Velkommen til Thomas.

Bestyrelsen har valgt at konstituere sig således.

Formand Næstformand
Hanne Appel Claus Peter Nielsen
Hanne.bsappel@gmail.com cpn@ilk.dk

 

Sekretær Bestyrelsesmedlem
Heidi Carstensen Mona Langballe
heidi@mauge.dk 8300mona@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
N. C. Strauss Søren Winter Larsen
ncs@advohus.dk swl@odderhojskole.dk

 

Bestyrelsesmedlem Repræsentant for byrådet
Thomas Weifenbach Jensen Marianne Hundebøll
twj@montrahotel.dk marianne.hundeboell@odder.dk

 

Suppleant VAKANT
Jesper Bøgild Pedersen Odder Musik Skole
jesper.bogild@gmail.com