spektrum hallerne

Spektrum hallerne er en del af vores base og er med til at udgøre fundamentet i Spektrum. Hallerne er placeret klods op ad hinanden og i forlængelse af Spektrum Park. I hallerne finder du også vores café. 

I løbet af ugen har mange foreninger og institutioner deres daglige aktiviteter i hallerne, og derfor er der altid en stor strøm af mennesker. Om aftenen, i weekender og i ferier bruges de store og moderne haller ofte til forskellige kulturelle events, koncerter og sportsbegivenheder. På siden her finder du flere specifikke oplysninger om vores tre haller, deres særlige funktioner, kontaktoplysninger, lejepriser og meget mere. 

Spektrum odder fonden sponsorerer

Rejseholdet dyrker rytme- og springgymnastik. Holdet består af 25 gymnaster i alderen 10-16 år, som træner 7,5 timer om ugen.  

Sæson 2021-22: 10 opvisninger i Danmark og i sommeren 2022 træningslejr i Italien med indbyggede opvisninger. 

Ugens aktivitet:

d. 02.12. kl. 15.00. 1. Division Håndbold: Odder 1DH vs. Skive fH

I Multihallen afholdes SkiOutlet d. 2. og 3. december fra kl. 10.00 – 15.00 begge dage.

Cafeen er åben.

de 3 haller

Hal 1 er vores ældste hal – bygget tilbage i 1962. Der er plads til knap 700 siddende tilskuere, og hallen bruges i  dag stort set kun til håndbold, da sportsgrenen fylder mere og mere i Odder. Under en af de seneste moderniseringer  blev idrætshallen derfor  udstyret med et såkaldt TV-gulv. 

Under denne modernisering blev der desuden opsat en LED-tavle og scoringstavle, som bruges under blandt andet håndboldkampe til at holde styr på den aktuelle stilling. Hallen er i dag udstyret med helt nyt lys, der på fuld styrke lever op til de vilkår, der kræves, når der eksempelvis skal spilles Champions Leauge-håndbold.

Hal 2 blev bygget som konsekvens af, at vi ikke længere kunne have vores mange gæster i Hal 1. Hal 2 blev i 1988 derfor bygget som et vigtigt supplement til Hal 1.

I udgangspunktet blev hallen bygget som en træningshal. Under byggeriet blev der dog taget højde for ekstra bredde på begge langsiderne. Det betyder, at der forefindes gode tilskuerefaciliteter på begge langsider i hallen. 

Hallen bliver fortrinsvis brugt til håndbold, badminton, basketball samt indendørs fodbold. Den er for nyligt blevet udstyret med nyt lydanlæg, som både bruges i forbindelse med træning og officielle kampe samt diverse arrangementer. Der er direkte adgang til hallen fra fire af de i alt 16 omklædningsrum, som Spektrum Odder råder over.

Multihallen er det nyeste skud i halkomplekset. Hallen hænger sammen med de andre idrætshaller, men adskiller sig en anelse, da denne har været med til at sætte nye standarder for aktiviteter i Odder. Hallen er blandt andet udstyret med helt nyt og moderne lys og dertilhørende lydanlæg.

I Multihallen afholdes blandt andet den årlige frivillighedsfest, som med det samme er blevet en begivenhed, som hele byen bakker markant op omkring. 

Teaterforeningen er også flittig gæst i de flotte omgivelser, der selvfølgelig rummer masser af sportslig aktivitet. Blandet andet gymnastik, som er meget glade for, at vi kan tilbyde dem og deres medlemmer en moderne springgrav.

priser

Er du forening, institution eller privat, og ønsker du at leje en af vores haller, AV-udstyr eller andet, kan du nedenfor finde priser. Kontakt altid centerleder, Lars Rasmussen på mail: Hallerne@spektrumodder.dk eller mobil: 29 66 49 55 angående forespørgsel, ledige dage og andet praktisk information.

Træningstimer(foreninger)
Hverdage 8:00-16:30
– Kr. 427,99 pr. time

Hverdage 16:30-21:30
– Kr. 427,99 pr. time

Hverdage 21:30-23:10
– Kr. 427,99 pr. time 

Leje af omklædningsrum vedr. externe arrangementer
– Kr. 450,00 pr. rengøringstime (v/3 rum)

Stævnetimer/turneringer(foreninger)
Alle ugens dage
– Kr. 534,98 pr. time *)

Leje af hal til firma sport events
Weekend:
– 1.000,00 pr. time

Leje af musik rack – Flight case
Hverdage/weekend
– Depositum
– Kr. 300,00 pr. dag eller 500,00 pr. weekend
– Kr. 2000,00

*) I forbindelse med arrangementer, hvor der tages entre, kan der blive tale om afregning efter brutto entre indtægt: 20% af brutto entre – dog min. 389,11 pr. time

institutioner & foreninger

I Spektrum Odder er mange af vores gæster foreninger og institutioner. Dem er vi rigtig glade for! Derfor har vi givet dem mulighed for at skrive lidt om dem selv, og hvordan du kan komme i kontakt med dem. I den nedenstående liste har du mulighed for at læse mere om de forskellige foreninger og institutioner og deres daglige gang. Herunder de forskellige aktiviteter de laver i Spektrum Odder.

Odder IGF Badminton er en frivillig forening, som har mere end 260 aktive medlemmer. Vi tilbyder hold for såvel begyndere som øvede i alle aldre fra 4-99 år. Til de fleste hold har vi tilknyttet dygtige og veluddannede trænere, men ønsker man blot at spille for sjov, er det også en mulighed. Der er eksempelvis senior motion, hvor man blot møder op og spiller kampe mod andre, såvel som der tilbydes mulighed for baneleje.

Klubben arrangerer forskellige aktiviteter såsom julestævne, klubmesterskab, eksterne stævner, deltagelse i holdturneringer, badmintonskoler i ferier og lignende.

Samarbejdet med Spektrum
Badmintonklubben har i mange år udbudt den overvejende del af vores aktiviteter i Spektrum (Multihal og Hal 2), hvor der trænes fast mandage, onsdag og fredage i sæsonen august – april, og hvor hallerne i weekender også ofte danner ramme om badmintonaktiviteter.

Kontaktoplysninger
Hjemmeside: www.odder-badminton.dk

Mail: odder.badm@gmai.com

Facebook: Odder Badmintonklub

Odder Håndbold Elite ApS er selskabet bag Odder Håndbolds 1. division herrer. Vi driver semiprofessionel håndbold, og vores primære mål er

  • Sportsligt at ligge i Top-18 i dansk Herre-håndbold, hvilket vi har været 4 ud af de seneste 6 sæsoner
  • Spillermæssigt at udvikle unge talenter til at begå sig på top-niveau, og vi har i 2016/2017 4 U21-Landsholdsspillere i truppen og mere end 10 ”Odder-drenge” spiller på højt Liga-niveau i dag
  • Sponsormæssigt vil vi profilere vores mere end 100 sponsorer lokalt såvel som på landsplan, og vi har en eksponeringsværdi på kr. 20 mio. kr.
  • Skabe underholdning og sammenhold om ”Byens Sportslige Fyrtårn”, og vi har stor lokal opbakning med over 400 tilskuere i gennemsnit til kampene i Spektrum Hallerne.
    Samarbejdet med Spektrum

Vi samarbejder naturligvis med Odder Håndbolds forening og bruger træningsfaciliteter i Spektrum og andre lokale idrætshaller. Desuden har vi VIP-arrangementer for vores sponsorer og netværksmøder for erhvervsledere i Spektrums dejlige Panoramasal. Derudover har vi træningssamspil med flere Liga-klubber, bland andet Aarhus Håndbold og VIP-samarbejde med Bakken Bears i Aarhus.

Kontaktoplysninger
Hjemmeside: www.odderhaandbold.dk/elite

Kontaktperson: Formand Henrik Bentsen, hb@benman.dk

Kontakt Inna Bødker på 23489385 / havbugten@gmail.dk

Læs om Go Gymnastik Odder her:
https://gymnastikodder.dk/ 

Odder Svømmeklub er svømmeklubben, hvor der er plads og hold til alle. Uanset alder og køn. Måske er det også derfor, at vi er kommunens største forening med mere end 1350 aktive medlemmer. Vi har både baby- og småbørnshold, svømmehold for børn og unge, familie- og voksenhold, udspringshold samt konkurrencehold. På alle hold har vi ansat veluddannede og yderst imødekommende trænere for at sikre den bedste svømmeoplevelse for alle parter. Vi gør en dyd ud af at gøre vores medlemmer glade.

Svømmeklubben afholder flere gange om året arrangementer i samarbejde med Spektrum og diverse svømmestævner i Spektrum Svømmehal.

Odder IGF Fodbold er med sine godt 1000 medlemmer en af Jyllands største fodboldklubber. Siden 1899 har klubben været et samlingspunkt for både unge og gamle, drenge og piger, og er i dag en velfungerende forening, drevet af de mange frivillige, der hver dag arbejder på at skabe de bedst mulige forhold for byens mange passionerede fodboldspillere.

Klubben er en breddeklub med hold på alle niveauer, der går fra de mindste i U5 til klubbens flagskib i 2. Division og ender ved Old-Girls/Old-Boys. Odder IGF Fodbold er en klub, hvor der er plads til alle, uanset hvilket niveau man befinder sig på, og hvilken baggrund man har.

Banerne omkring Spektrum Odder har i mange år dannet rammerne for glade fodboldoplevelser for Odder IGF Fodbolds mange medlemmer. Det gælder de tætte og medrivende kampe på opvisningsbanen, de underholdende og lærerige træninger på træningsbanerne og de kolde vintertræninger på byens flotte kunstgræsbane. Odder IGF Fodbold nyder godt af de gode forhold, som Spektrum Odder stiller til rådighed og sætter pris på det gode samarbejde.

Kontaktoplysninger:
www.odderfodbold.dk

kontakt@odderfodbold.dk

Facebook:
Odder fodbold

Parkvej 5, 8300 Odder

Ordensreglement

• Det påhviler alle brugerne af Spektrum Odder at respektere bygninger, inventar, andre brugere samt medarbejderne.

• Lederne og det ansatte personale har det daglige opsyn og afgørende myndighed i overholdelse af reglerne efter retningslinjer udstukket af bestyrelsen.

• Alle der bruger og opholder sig i Spektrum Odder er forpligtet til at efterkomme de anvisninger, der gives.

• Vis respekt for andre gæster og brugere af Spektrum Odder.

• Al færdsel og ophold i Spektrum Odder sker på eget ansvar.

• Der må ikke nydes medbragte drikkevarer og mad i Spektrum Odder.

• Rygning er forbudt i alle bygninger.

• Cafeen er åben i forhold til aktiviteter – følg ugens aktivitet her.

• Brug venligst de opstillede affaldskurve.

• Efterlad bordene i ryddelig stand.

• Benyttelse af omklædningsrum og haller skal aftales med Centerlederen- se opslag i gangene.

• Lyset i hallerne tænder 15 min. Før aktivitet, og slukker 15 min efter endt aktivitet.

• Omklædningsrum er åbne 30 minutter før 1. træning samt 60 minutter før 1. kamp og skal være forladt igen senest 20 minutter efter endt aktivitet. (omklædningsrum er ikke opholdsrum)

• Der skal holdes orden i omklædningsrummene – hæng altid dit tøj op og anbring sko under bænken.

• Fotografering i omklædningsrum er forbudt.

• Kraftig henstilling om at bruge vores 4 automater med harpiksrens til rengøring af hænder mm.

• Brug af harpiks er forbudt i foyer, møderum, multihallen og i gangene.

• Brug af harpiks i hal 1/hal 2 er KUN TILLADT I UDSKIFNINGSOMRÅDET.

• Opvarmning/boldspil må kun finde sted i hal 1, multihallen eller hal 2

• Brug venligst de opstillede affaldskurve.

• Glemte sager opbevares i minimum 1 måned. Overgives senere til UFF

• Faciliteter og inventar skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen.

• Beskadigelse, der efter Centerlederens skøn går ud over normal slitage, skal erstattes af brugerne eller disses forening efter regning.

• Det henstilles til alle at værdigenstande ikke efterlades i omklædningsrum.

• Spektrum Odder påtager sig intet ansvar for bortkomne effekter.

• Personer der gør sig skyldig i hærværk eller anden grov overtrædelse af ordensreglementet kan udelukkes i kortere eller længere perioder. Ledere har bemyndigelse hertil.

• Tyveri og hærværk anmeldes til politiet.

Glemte sager

Vi gemmer glemte sager – kig i kassen i foyeren. 

Glemte sager gemmes i 1 måned, herefter kasseres det.