Vores målsætninger

I Spektrum Odder arbejder vi hver dag ud fra et ønske om at opfylde følgende målsætninger, da vi altid stiler efter at blive den bedste udgave af os selv:

  • Reagere på trends og påvirkninger fra omverdenen i tråd med vores mission
  • Attraktiv arbejdsplads, hvor arbejdsmiljø og medarbejderudvikling fremmes
  • Balance mellem kommerciel drift og brugerhensyn
  • Optimere hele cafédriften med særlig fokus på sundhed
  • Etablere fælles og inspirerende samlingssteder, hvor alle kan mødes og hygge sig
  • Fokus på optimal udnyttelse af faciliteterne – også i de stille perioder, formiddage og lavsæson
  • Realisere helhedsplanen for Spektrum Park, herunder arbejde for anlæggelse af kunstgræsbane samt etablering af en multibane til åben brug for alle
  • Større sammenhæng på tværs mellem brugergrupperne, så vi spiller i et fællesskab
  • Følge investeringsoversigten for hele Spektrum Odder, og sørge for vedligeholdelse og udvikling af faciliteterne
  • Medvirke til at gøre Odder kommune til et godt sted at bo