Odder Fonden – aktivitets og initiativpulje

Hvem kan søge tilskud fra Odder Fonden?

  • Alle individuelle, organisationer og foreninger indenfor idræt, fritid og kultur kan søge tilskud fra puljen.
  • Puljen er etableret i bestræbelserne på at fremme Odder Kommunes status som en attraktiv bosætningskommune.
  • Ansøgning om tilskud fra puljen kan ske løbende, og hvis ikke helt ekstraordinære ting taler for det, vil der maksimalt kunne tildeles 5000 kroner.
  • Det kan både ske i form af direkte tilskud eller som underskudsgaranti for et arrangement, der lever op til målsætninger om nytænkning.
  • Det er ikke krav om, at arrangementer skal gennemføres i Spektrum Odder-lokaliteter.
  • En idræts M/Ker eller et hold, der skal repræsentere Odder ved en større begivenhed, som kan sikre kommunen omtale i landsdækkende medier, vil også kunne søge om tilskud. Eventuelt til optimering af forberedelser.
  • Bestyrelsen har på eget initiativ også mulighed for at belønne en ekstraordinær indsats indenfor idræt, kultur og/eller fritidsområdet, som skønnes at leve op til målsætningen om at fremme Odders status som en attraktiv bosætningskommune.

 

Ønsker du at søge tilskud?

Send din ansøgning til Odder Fonden på mail: info@spektrumodder.dk