Spektrum Park

Spektrum Park er en oase placeret midt i Odder. Mere præcist er parken beliggende mellem Spektrum Odder Hallerne på Parkvej og svømmehallen på Nølevvej ved Parkvejens Skole.

Spektrum Odder er det helt rigtige sted for en spadseretur i et grønt område.

I menuen kan du læse om, hvad Spektrum Park mere specifikt byder på, og hvorfor parken absolut er et besøg værd, hvad end du er barn eller voksen.

I Spektrum Park har vi dagligt besøg af mange foreninger og idrætsklubber. Du kan læse mere om de forskellige under menupunktet, Institutioner og foreninger. Måske du finder noget, som interesserer dig.

Top fodbold og mulighed for atletik

I Spektrum Park finder du byens bedste fodbold stadion, hvortil der er rigtig gode tilskuerfaciliteter. Ialt er der fem baner til 11-mands fodbold, to baner til 7-mands fodbold og to baner til 5-mands fodbold. Tilbage i 2014 fik Spektrum Odder i samarbejde med Odder IGF Fodbold etableret en kunstgræsbane til stor glæde for mange brugere, som i vintermånederne har kunnet skifte de frosne fodboldbaner og ømme ankler ud med bedre forhold på kunstgræsbanen.

En moderne og yderst god atletikbane danner ramme om stadion, hvor det er muligt at lave diverse atletikgrene. Der forefindes en kastering meget tæt på selve atletikbanen, som er placeret ud for Spektrum Hallerne.

TENNISANLÆG OG ANDRE UDENDØRSAKTIVITETER

Spektrum Park byder naturligvis også på mulighed for at spille god tennis. Det store tennisanlæg omfatter syv grus-tennisbaner samt et nyt og flot klubhus. Anlægget og klubhuset er omkranset af træer.

I parken er det også muligt at spille rugby og pentanque, ligesom parken også indbyder til et spil basket i form af to basketbaner.

I området holder også Odder Firmaidræt, Odder Kroketklub og Odder Brevdueforening til. Det er også her, hvor Cirkuspladsen findes.

Multibane og skaterrampe

Siden etableringen af Spektrum Park er også en multibane kommet til. På banen er der langt en blød dug, som i sammenspil med mål i forskellige størrelser gør det muligt at spille mange forskellige typer boldspil. På multibanens ene væg er der desuden designet en mindre klatrevæg.

Ved siden af multibanen findes der nu også en skaterrampe.
Skaterrampen er yderst moderne og giver både udfordringer til den nye og øvede skater. På rampen er der rig mulighed for at øve diverse tricks, hvad end du står på skateboard, rulleskøjter eller løbehjul.

Spektrum Odders kunstgræsbane

Det er Spektrums klare holdning, at alle faciliteter i Spektrum Odder er sundheds – og miljømæssig forsvarlig at benytte for alle vores brugere. Dette er også gældende for kunstgræsbanen. Ligeledes er det Spektrum Odders holdning, at alle miljømæssige krav overholdes.

Omkring det sundhedsmæssige:
Miljøstyrelsen har offentliggjort en rapport udarbejdet af COWI ”Kunstgræsbaner – Kortlægningsrapport” miljøprojekt nr. 2000 i april 2018. I forlængelse af denne rapport har Miljøstyrelsen udarbejdet “Vejledning om kunstgræsbaner – Planlægning, drift og affaldshåndtering”. Heri konkluderes det at ”I 2017 har det europæiske kemikalieagentur, ECHA, konkluderet, at der ikke er ”fundet noget grundlag for at fraråde dyrkning af sport på kunstgræsbaner, der indeholder genbrugsgummi-granulat som fyldmateriale.”

4.3.4 Konklusioner og usikkerheder ved sundhedsvurderingen:
Der er generelt størst fokus på granulatet i kunstgræsset, da granulatet antages potentielt at udgøre en større risiko end selve kunstgræstæppet fordi både mængden og muligheden for eksponering for denne komponent er større end de andre. I tråd med dette, har ECHA fokuseret på granulatet i deres vurdering (ECHA, 2017).

ECHAs hovedkonklusion er, at de ikke har fundet noget grundlag for at fraråde at der dyrkes sport på kunstgræsbaner, der indeholder gummigranulat som fyldmateriale. Dette baseres på at der er en meget lav risiko for eksponering for stoffer, som findes i granulatet (ECHA, 2017). Denne konklusion er i overensstemmelse med Nilsson et al. (2008), der på baggrund af det tilgængelige videngrundlag fra 2008 konkluderer, at der generelt ikke forventes at forekomme sundhedsmæssige problemer ved brug af kunstgræs, bortset fra risiko for allergi for særligt følsomme individer. ”

Så på baggrund af undersøgelsen, konkluderes det, at der ud fra de kendte faktorer ikke er en sundhedsmæssig fare/risiko for at benytte vores kunstgræsbane.

Det SBR – gummi vi har i Spektrum Odders bane, er fra Imdex. De har fået deres gummigranulat testet af teknologisk institut. Se resultaterne her http://imdex.dk/miljoetest.

Omkring alternativer til SBR – gummi:
Jeg ved, at underlaget på den gamle bane på Fredensvang (AGF) var kork, og de havde næsten hver år problemer med at holde den frost fri. Dette resulterede i at de ikke kunne bruge banen i perioder, og derfor kom deres første hold til Odder for at benytte vores. Endvidere er der mig ikke bekendt lavet undersøgelser omkring de sundhedsmæssige aspekter for hverken kork eller kokosfibre. Man ved ikke, at det om der med tiden går svamp og råd i underlaget, og det så kan medføre sundhedsskadelig virkninger ved brugeren af banen.

Omkring det miljømæssige:
Vi er ikke bekendt med undersøgelser, der specifikt konkluderer, at kunstgræsbaner er en miljømæssig belastning. Men Spektrum Odder følger naturligvis udviklingen. Vi indgår selvfølgelig i dialog, både med Odder Kommune og Odder IGF Fodbold omkring benyttelsen, og forholdsregler for benyttelsen af Spektrum Odders kunstgræsbane. Spektrum Odders kunstgræsbane overholder alle gældende regler og krav til det sundheds – og miljømæssige omkring kunstgræsbaner.