Spektrum Park

Spektrum Park er en oase placeret midt i Odder. Mere præcist er parken beliggende mellem Spektrum Odder hallerne på Parkvej og svømmehallen på Nølevvej.

I Spektrum Park har vi dagligt besøg af mange foreninger og idrætsklubber. Du kan læse mere om de forskellige faciliteter som parken råder over nedenfor. 

I Spektrum Park finder du byens bedste fodbold stadion, hvortil der er rigtig gode tilskuerfaciliteter. I alt er der fem baner til 11-mands fodbold, to baner til 7-mands og to baner til 5-mands fodbold. 

En moderne og yderst god atletikbane danner ramme om stadionen, hvor det er muligt at lave diverse atletikgrene. 

Siden etableringen af Spektrum Park er også en multibane kommet til. På banen er der langt en blød dug, som i sammenspil med mål i forskellige størrelser gør det muligt at spille mange forskellige typer boldspil. På multibanens ene væg er der desuden designet en mindre klatrevæg. På multibanens ene væg er der desuden designet en mindre klatrevæg.

Ved siden af multibanen findes der også en skaterrampe.
Skaterrampen er yderst moderne og giver både udfordringer til den nye og øvede skater. På rampen er der rig mulighed for at øve diverse tricks, hvad end du står på skateboard, rulleskøjter eller løbehjul.

I Spektrum Park er der mulighed for at spille tennis. Det store tennisanlæg omfatter syv grus-tennisbaner samt et klubhus. 

I parken er det også muligt at spille rugby og petanque, ligesom parken også indbyder til et spil basket i form af to basketbaner. I området holder også Odder Firmaidræt, Odder kroketklub og Odder brevdueforening til. 

Tilbage i 2014 fik Spektrum Odder i samarbejde med Odder IGF Fodbold etableret en kunstgræsbane til stor glæde for mange brugere, som i vintermånederne har kunne skifte de frosne fodboldbaner og ømme ankler ud med bedre forhold på kunstgræsbanen. 

Det er Spektrums klare holdning, at alle faciliteter i Spektrum Odder er sundheds – og miljømæssig forsvarlig at benytte for alle vores brugere. Dette er også gældende for kunstgræsbanen. Ligeledes er det Spektrum Odders holdning, at alle miljømæssige krav overholdes.

Omkring det sundhedsmæssige:
Miljøstyrelsen har offentliggjort en rapport udarbejdet af COWI ”Kunstgræsbaner – Kortlægningsrapport” miljøprojekt nr. 2000 i april 2018. I forlængelse af denne rapport har Miljøstyrelsen udarbejdet “Vejledning om kunstgræsbaner – Planlægning, drift og affaldshåndtering”. Heri konkluderes det at ”I 2017 har det europæiske kemikalieagentur, ECHA, konkluderet, at der ikke er ”fundet noget grundlag for at fraråde dyrkning af sport på kunstgræsbaner, der indeholder genbrugsgummi-granulat som fyldmateriale.”

4.3.4 Konklusioner og usikkerheder ved sundhedsvurderingen:
Der er generelt størst fokus på granulatet i kunstgræsset, da granulatet antages potentielt at udgøre en større risiko end selve kunstgræstæppet fordi både mængden og muligheden for eksponering for denne komponent er større end de andre. I tråd med dette, har ECHA fokuseret på granulatet i deres vurdering (ECHA, 2017).

ECHAs hovedkonklusion er, at de ikke har fundet noget grundlag for at fraråde at der dyrkes sport på kunstgræsbaner, der indeholder gummigranulat som fyldmateriale. Dette baseres på at der er en meget lav risiko for eksponering for stoffer, som findes i granulatet (ECHA, 2017). Denne konklusion er i overensstemmelse med Nilsson et al. (2008), der på baggrund af det tilgængelige videngrundlag fra 2008 konkluderer, at der generelt ikke forventes at forekomme sundhedsmæssige problemer ved brug af kunstgræs, bortset fra risiko for allergi for særligt følsomme individer. ”

Så på baggrund af undersøgelsen, konkluderes det, at der ud fra de kendte faktorer ikke er en sundhedsmæssig fare/risiko for at benytte vores kunstgræsbane.

Det SBR – gummi vi har i Spektrum Odders bane, er fra Imdex. De har fået deres gummigranulat testet af teknologisk institut. Se resultaterne her http://imdex.dk/miljoetest.

Omkring alternativer til SBR – gummi:
Jeg ved, at underlaget på den gamle bane på Fredensvang (AGF) var kork, og de havde næsten hver år problemer med at holde den frost fri. Dette resulterede i at de ikke kunne bruge banen i perioder, og derfor kom deres første hold til Odder for at benytte vores. Endvidere er der mig ikke bekendt lavet undersøgelser omkring de sundhedsmæssige aspekter for hverken kork eller kokosfibre. Man ved ikke, at det om der med tiden går svamp og råd i underlaget, og det så kan medføre sundhedsskadelig virkninger ved brugeren af banen.

Omkring det miljømæssige:
Vi er ikke bekendt med undersøgelser, der specifikt konkluderer, at kunstgræsbaner er en miljømæssig belastning. Men Spektrum Odder følger naturligvis udviklingen. Vi indgår selvfølgelig i dialog, både med Odder Kommune og Odder IGF Fodbold omkring benyttelsen, og forholdsregler for benyttelsen af Spektrum Odders kunstgræsbane. Spektrum Odders kunstgræsbane overholder alle gældende regler og krav til det sundheds – og miljømæssige omkring kunstgræsbaner.

Odder IGF fodbold

Odder IGF Fodbold er med sine godt 1000 medlemmer én af Jyllands største fodboldklubber. Siden 1899 har klubben været et samlingspunkt for både unge og gamle, drenge og piger, og er i dag en velfungerende forening.  Foreningen er drevet af de mange frivillige, der hver dag arbejder på at skabe de bedst mulige forhold for byens mange passionerede fodboldspillere.

Klubben er en breddeklub med hold på alle niveauer, der går fra de mindste i U5 til klubbens flagskib i 2. Division og ender ved Old-Girls/Old-Boys. Odder IGF Fodbold er en klub, hvor der er plads til alle, uanset hvilket niveau man befinder sig på, og hvilken baggrund man har.

Banerne omkring Spektrum Odder har i mange år dannet rammerne for glade fodboldoplevelser for Odder IGF Fodbolds mange medlemmer. Det gælder de tætte og medrivende kampe på opvisningsbanen, de underholdende og lærerige træninger på træningsbanerne og de kolde vintertræninger på byens flotte kunstgræsbane. Odder IGF Fodbold nyder godt af de gode forhold, som Spektrum Odder stiller til rådighed og sætter pris på det gode samarbejde.

Kontaktoplysninger:
www.odderfodbold.dk

kontakt@odder-fodbold.dk

Facebook – Odder IGF

Parkvej 5, 8300 Odder